Az erős hit

  • 2016/09/20 - 10:48
  • Beküldte: Admin

Bírák 6:11-16.
Ki volt Gedeon? Hogyan szólította meg az Úr Gedeont? Miért őt választotta az Úr?
Milyen próbákon kellett Gedeonnak megfelelni? Mit kellett tennie, hogy megszabadíthassa népét a Midiániták kezéből?
Gedeonnak mivel kellett letesztelte a népének jellemét? Hogyan kellett válogatni a hadseregbe az embereket?
Mi hogyan lehetünk olyan erősek, mint Gedeon?
Mi minden veszi el azt a lelki erőnket, amit Isten nekünk adna?
Mire kell törekednünk, hogy Krisztus megadhassa nekünk azt az erőt, amire szükségünk van, amit megígért?

Letöltés:Audió ikon G160917.mp3

Jézus áldozata

  • 2016/09/11 - 22:03
  • Beküldte: Admin

Lukács 23:27-31
A tanítványok együtt tudtak érezni Jézussal? 
Milyen lehetett Jézusnak,  hogy a tanítványok nem értették a megváltás lényegét?
Milyen érzés, amikor senki nem érti meg az embert, amikor senki nem érez vele együtt?
Mi miatt aggódott Krisztus a keretjét cipelve?

I.Korintus 2:12.
Jelenések 6:15-17.
Galata 6:14.

Letöltés:Audió ikon G160910.mp3

Jézus követése

  • 2016/09/06 - 23:32
  • Beküldte: Admin
Címkék: 

János evangéliuma 10:27-30.

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. 
Én és az Atya egy vagyunk. 

Letöltés:Audió ikon G160903.mp3

Jézus búcsúja

  • 2016/09/06 - 23:18
  • Beküldte: Admin
Címkék: 

Máté 28:18-20.

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Letöltés:Audió ikon G160723.mp3

Oldalak