Jézus áldozata

  • 2016/09/11 - 22:03
  • Beküldte: Admin

Lukács 23:27-31
A tanítványok együtt tudtak érezni Jézussal? 
Milyen lehetett Jézusnak,  hogy a tanítványok nem értették a megváltás lényegét?
Milyen érzés, amikor senki nem érti meg az embert, amikor senki nem érez vele együtt?
Mi miatt aggódott Krisztus a keretjét cipelve?

I.Korintus 2:12.
Jelenések 6:15-17.
Galata 6:14.

Letöltés:Audió ikon G160910.mp3

Jézus követése

  • 2016/09/06 - 23:32
  • Beküldte: Admin
Címkék: 

János evangéliuma 10:27-30.

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. 
Én és az Atya egy vagyunk. 

Letöltés:Audió ikon G160903.mp3

Jézus búcsúja

  • 2016/09/06 - 23:18
  • Beküldte: Admin
Címkék: 

Máté 28:18-20.

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Letöltés:Audió ikon G160723.mp3

2016. III. Negyedév Bibliatanulmánya

  • 2016/09/04 - 11:26
  • Beküldte: Admin
Címkék: 

A tanulmányokat összeállította: Vankó Zsuzsa

Az Ige és a bizonyságtételek kijelentéseit és tanácsait összegezve szükséges szembesülnünk azzal is, milyennek kell lennie a mennyei elveket követő egyház munkavégzésének, missziószolgálatának. Fontos megértenünk az igei útmutatások és a nekünk adott tanácsok jelentőségét, mert elmaradt a megvalósításuk. Sok minden elkerülte a figyelmünket, s e tanulmányok átvétele során mindez most új ismeretként, felfedezésként hathat ránk.

Oldalak