JÓB KÖNYVE (2016. IV. bibliatanulmány)

 • 2016/09/25 - 11:55
 • Beküldte: Admin
Címkék: 

A Biblia minden könyve hordoz valamilyen fontos mon danivalót, ami nélkül nem lenne teljes a Könyvek könyve. Eszter könyve például az isteni gondviselésről szól, Énekek éneke pedig az igaz, tiszta szerelem mintáját állítja elénk. Jób könyvének az emberi szenvedés a fő témája. Miért szenvednek az igazak? Miért engedi meg Isten a rosszat az éle tünkben, ha nem tőle származik?

Válaszd az életet (úrvacsora)

 • 2016/09/25 - 11:32
 • Beküldte: Admin

V. Mózes 30:19.

Mi minden jár együtt a szabad akarattal? Mekkora az akarat igazi ereje?
Mit kezdünk a választáslehetőségével?
Miért fontos, hogy minden gondolatainkat "fogjul ejtsük"?
Hogyan lehet az akarást munkálni? Hogyan lehet a gondolatainkat irányítani?
Gondolataink mivé formálhatnak bennünket?

Józsué 24:14-15.
Zsoltárok 8:5-7.
Zsoltárok 73:7.

Letöltés: Audió ikon G160924.mp3

Az erős hit

 • 2016/09/20 - 10:48
 • Beküldte: Admin

Bírák 6:11-16.
Ki volt Gedeon? Hogyan szólította meg az Úr Gedeont? Miért őt választotta az Úr?
Milyen próbákon kellett Gedeonnak megfelelni? Mit kellett tennie, hogy megszabadíthassa népét a Midiániták kezéből?
Gedeonnak mivel kellett letesztelte a népének jellemét? Hogyan kellett válogatni a hadseregbe az embereket?
Mi hogyan lehetünk olyan erősek, mint Gedeon?
Mi minden veszi el azt a lelki erőnket, amit Isten nekünk adna?
Mire kell törekednünk, hogy Krisztus megadhassa nekünk azt az erőt, amire szükségünk van, amit megígért?

Letöltés: Audió ikon G160917.mp3

Jézus áldozata

 • 2016/09/11 - 22:03
 • Beküldte: Admin

Lukács 23:27-31
A tanítványok együtt tudtak érezni Jézussal? 
Milyen lehetett Jézusnak,  hogy a tanítványok nem értették a megváltás lényegét?
Milyen érzés, amikor senki nem érti meg az embert, amikor senki nem érez vele együtt?
Mi miatt aggódott Krisztus a keretjét cipelve?

I.Korintus 2:12.
Jelenések 6:15-17.
Galata 6:14.

Letöltés: Audió ikon G160910.mp3

Jézus követése

 • 2016/09/06 - 23:32
 • Beküldte: Admin
Címkék: 

János evangéliuma 10:27-30.

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. 
Én és az Atya egy vagyunk. 

Letöltés: Audió ikon G160903.mp3

Jézus búcsúja

 • 2016/09/06 - 23:18
 • Beküldte: Admin
Címkék: 

Máté 28:18-20.

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Letöltés: Audió ikon G160723.mp3

Oldalak